Biolight


Biolight påskyndar läkningsprocess/återhämtning

Jag kan hjälpa din häst att få en snabbare läkning och rehabilitering samt smärtlindring, vid tex skada eller efter operationer.

Biolight fungerar också mycket bra innan träning för att mjuka upp muskelaturen och efter träning för snabbare återhämtning.

Läs gärna mer på: www.biolight.se